Amager Strandvej 222

Ny
Amager Øst

Bo: Lidt om bygningen: Bygningen er i Slots- og Kulturstyrelsens oversigt over bevaringsværdige bygninger anført i SAVE status 3 (ud af 9), hvilket også nævnes i kommuneplanen fra 2019, og har altså høj bevaringsværdighed. Bygningen er opført midt i 1920’erne, udført som længebygning i blank gul og rød mur med høj kælder, med saddeltag i rød vingetegl, tegl og små zinkbeklædte kviste.

Majken: En pæn og velbevaret bygning, markant uden at være prangende, der er opført for at tjene praktiske og sociale formål og har gjort det fra første dag. Den er bygget langs Strandvejen for at grønlandske studerende kunne associere til de store vidder hjemmefra (en sympatisk og overskudsagtig hensigt), den har bygget bro på tværs af Rigsfællesskabet og budt beboere på atmosfære og god beliggenhed.

Del med