Dommerpanelets resultater

I 2022 har Københavns Kommune gennemført kampagnen Byens Sjæl, hvor københavnere har udpeget skæve og oversete bygninger, som har en særlig og unik betydning for København. Nu har du mulighed for at få indblik i dommerpanelets bedømmelse. God læselyst!

Resultatet af bedømmelsen - enkelte nedslag

Vis alle

De fem kriterier

De bedømmelseskriterier, som dommerpanelet har vurderet nomineringerne ud fra, er følgende:Hverdagslivet: at bygningen har betydning for bydelens hverdagsliv

Fysisk karakter: at bygningen har betydning for bydelens fysiske karakter

Fortællingen: at bygningen har betydning for fortællingen om lokalområdet

Københavnerne: at bygningen har betydning for københavnerne

Truet: at bygningen er truet, fx af byudviklingen

13 bud på byens sjæl

Dommerpanelet har gennemgået de 135 nomineringer og har heriblandt fundet 13 tydelige tendenser:

 1. Lave bygninger
 2. Høj æstetisk kvalitet
 3. Tidligere industribygninger
 4. Bydelsspecifikke bygninger
 5. Vidnesbyrd om historien
 6. Nyere arkitektur
 7. Oaser
 8. Kollektiv funktion
 9. Potentialer
 10. Plads til forskellighed
 11. Flygtigere tidstegn og ikoniske dekorationer
 12. Selvgroede områder
 13. Bymiljøer

Dommerpanelets favoritfelt

I dommerpanelets favoritfelt ligger 50 bygninger.

Bygningerne er særligt betydningsfulde for bydelenes fysiske karakter og fortællingen om lokalområdet, men skiller sig også ud ved at have større betydning for både hverdagslivet og københavnerne end gruppen af bygninger i ”de påskønnede”.

Dommerpanelets påskønnelse

Udover favoritfeltet, påskønner dommerpanelet en stor gruppe af nomineringer, der tæller i alt 50 bygninger. Dette felt indeholder også interessante nomineringer med kvalitet, men knytter sig ikke helt ligeså stærkt til de fem bedømmelseskriterier. 

Der er dog ingen tvivl om, at også bygningerne i dette felt er betydningsfulde for byens sjæl. I feltet indgår endda bygninger med karaktertræk, der ikke er repræsenteret i favoritfeltet. Det

gælder fx bazarbygningerne samt repræsentanterne for den i København sjældne, men imponerende brutalisme.

Nøgletal: et kort overblik

Her kan du få et kort overblik over nøgletal i forbindelse med københavnernes udpegede bygninger og dommerpanelets efterfølgende bedømmelse. 

 • 217 bygninger blev i alt nomineret af københavnerne
 • 82 nomineringer blev screenet fra af Københavns Kommune, fordi de i forvejen er beskyttet gennem fredning eller en udpegning som bevaringsværdig
 • 135 nomineringer gik videre til bedømmelse i dommerpanelet
 • 100 bygninger er blevet endeligt udvalgt af dommerpanelet

Dommerpanelets resultater

Læs heri hvilke 100 bygninger dommerpanelets syv medlemmer har udpeget med udgangspunkt i blandt andet bygningernes æstetik og betydning for lokalområdet.