Blaagaard Seminarium

Ny
Nørrebro

Jan: Blaagaard Seminarium fører sit navn tilbage til det lærerseminarium, der startede i hovedbygningen på Blågård på Nørrebro i 1791, men det flyttede til Jonstrup i 1808 og kom derved til at hedde Jonstrup Seminarium; men dette blev nedlagt i 1990. Det nye Blaagaard har et senere grundlæggelsesår, idet højskolemanden Jeppe Tang startede det nye seminarium i 1859 i lejede lokaler i Blågårdsgade 14.

Del med