Glentevej 45-47

Ny
Bispebjerg

Bispebjerg Lokaludvalg: fin gammel industribygning som følger vejens buede forløb. Bygningen opføres i 1912 af Tømrermester Silius Johansen for fabrikant Carl Schlickting. En fabriksbygning til fabrikation af vandglas samt opfø-relsen af en dampskorsten. Siden har den været brugt til sæbefabrik, ma-skinværksted, lagerbygning med mere.

Del med