Kødbyens Høker

Ny
Vesterbro

Klaus: Rumlighed og nærhed  også overfor de mest udsatte borgere og brugere af H17. Social inklusion og mobilitet. Demokratiske priser. Venlig betjening. Presser ikke udviklingen af Kødbyen i retningen af festzone eller mersalgszoner. Men forsøger at bevare og værne om dagligdagslivet og det rekreative.. For Alle.

Del med