Om projektet

Nomineringsperioden er slut. Tak for alle nomineringerne og for at gøre os klogere på, hvad der giver København sjæl.

I Københavns Kommune vil vi gerne blive klogere på, hvad københavnerne mener giver byen sjæl. Derfor igangsætter Københavns Kommune en kampagne, hvor vi spørger københavnerne om hjælp til at udpege, hvilke bygninger der er særlige for København. 

Her på hjemmesiden byensjæl.kk.dk kan alle nominere en bygning. Du kan også 'like' de nominerede bygninger, som allerede fremgår på siden. Kampagnen løber fra 5. maj til 23. juni, og det er i denne periode, at du har mulighed for at nominere eller 'like' en bygning, som du mener giver København sin sjæl. 

Herefter vil et udpeget dommerpanel gennemgå københavnernes nomineringer og på den baggrund indstille op til 10 bygninger fra hver bydel i København, som de vurderer, er bevaringsværdige. Dommerpanelet består af både iværksættere, kulturpersonligheder og fagfolk – se, hvem dommerpanelet er her: Dommerpanel | Byens Sjæl (kk.dk).

Københavnernes og dommerpanelets indstilling vil herefter blive politisk behandlet i Københavns Borgerrepræsentation med en anbefaling om, at de nominerede bygninger får beskyttelse, for eksempel i den næste kommuneplan eller kommende lokalplaner.

Tidsplan:

5. maj – 23. juni: Københavnerne kan nominere bygninger

August: Dommerpanelet udvælger byens sjæl

Oktober: De udvalgte bygninger offentliggøres

Nedenfor kan du sende os dit forslag, samt læse mere om projektet. 

Læs mere om:

Vis alle

Screening af bygninger med særlig betydning for byens sjæl

I København oplever vi i øjeblikket en udvikling, hvor byggeaktiviteten er på et historisk højt niveau, og hvor der hvert år kommer mange nye københavnere til byen. Når vi lægger planerne for byens fremtidige udvikling, er det væsentligt, at vi også tager højde for, at de nye, moderne byggerier forenes med gamle bygninger og historiske perler, således at København fortsat står på skuldrene af fortiden.

I forlængelse af et udspil om byens sjæl, blev der i budget 2022 afsat 0,5 mio. til en screening af historiske bygninger i København.

Formålet er at supplere eksisterende udpegninger og kortlægninger af byens fysiske kulturværdier (kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger, fredninger mv.) forud for Kommuneplanstrategien 2023.

På baggrund af budgetbeslutningen har Økonomiforvaltningen anbefalet en løsningsmodel, hvor københavnerne inddrages med henblik på at give deres vurdering af, hvilke bygninger som repræsenterer byens sjæl.

Et dommerpanel og et eksternt rådgivningsfirma inddrages også i projektet med henblik på at bidrage med faglighed samt proces og kommunikation.

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde en analyse og endelig rapport af projektet til videre politisk behandling.

Analysen kan bidrage med et fagligt grundlag og konkrete politiske handlemuligheder, som kan anvendes, såfremt der opstår konkrete ønsker om at bevare bygninger, som ikke på forhånd indgår i de eksisterende udpegninger af byens kulturværdier.