Svanevej 26

Ny
Bispebjerg

Maria: Det lille fine Bindingsværkshus har sjæl og emmer af gammel Københavnerhistorie.Huset er blevet integreret fint i et nyere byggeri der tydeligvis har haft respekt for det oprindelige by miljø og bevarende arkitektur og bør i den grad havr status som bevangsværdigt.

Bispebjerg Lokaludvalg: Bagerst på matriklen opføres i 1900 en grundmuret bygning med beboelse og stald, tegnet af arkitekt Chr. Ohland for entreprenør Petersen og vognmand Madsen. Bindingsværksbygningen er opført o. 1906 og var hønsehus, hundehus med kontor på førstesalen. Bagved opføres en staldbygning til heste med foderloft langs skellet. Overfor opføres et åbent vognskur i 1921. Omkring 1960 ombygges hestestalden til lager, kontor og til lettere industri og der opføres en tilbygning til lager.

Del med