Emdrup Søgård

Ny
Bispebjerg

Merete:  Bygningen jeg nominerer betyder meget for mig og beboerne i området. Bygningen fortæller både om Københavns nabosogns ældre historie før indlemmelsen, men også noget om den nyere historie, nemlig byplanlægningen  i 1930'erne og Københavns stadsingeniør Olaf Forchhammers visionære arbejde med at bevare de landskabelige værdier som rekreative områder.

Tommy: En af vartegnene på Emdrup overgang fra landsby til en del af Københavns kommune, - med en fantastisk park syd for bygningerne - fortjener at blive bevaret som park 

Bygningen fortæller både om Københavns nabosogns ældre historie før indlemmelsen, men også noget om den nyere historie, nemlig byplanlægningen  i 1930'erne og Københavns stadsingeniør Olaf Forchhammers visionære arbejde med at bevare de landskabelige værdier som rekreative områder.

Del med