Lærkevej 13

Ny
Bispebjerg

Bispebjerg Lokaludvalg: I 1904 bliver den opført med gavl mod Lærkevej for overretssagfører Kryger, tegnet af ar-kitekt Nicolai Hansen. På grunden bagerst på matrikel lå allerede flere staldbygninger og et vaskeri, der var ejet af vaskeriejer Viggo Møller. Er i dag en del af Snoers bygninger og med hejseværk.

Del med