Rypen

Ny
Bispebjerg

Bispebjerg Lokaludvalg: Fabrikant Julius Hansen, hvis trikotagefabrikker lå mellem Gartnerivej og Bomhusvej, stillede en grund og en bygning til rå-dighed. Denne fungerede som børnehave for medarbejderne i trikotage-fabrikken, og eksisterer stadig i dag som institution. er en del af Køben-havns Kommunes børneinstitution "Rypen".

Del med